top of page
Regulamin sklepu


Właścicielem sklepu internetowego www.modern-art-design.pl jest firma wielobranżowa BS STUDIO HOSTESS,z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wrocławczyka 37/10, wpisana przez Prezydenta Miasta Wrocław do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3611; NIP 898-206-08-86.
Poniższy regulamin określa ogólne zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.modern-art-design.pl zwanym dalej sprzedawcą.
Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej http://modern-art-design.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Domniemywa się, że osoba składająca zamówienie (zwana dalej Użytkownikiem) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała zawarte w nim postanowienia.

Produkty zamawiane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.
Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika jakichkolwiek informacji i treści o charakterze bezprawnym.

bottom of page